PRIVACYVERKLARING

Harrysfarm, gevestigd aan Elandweg 73, 8255 PT Swifterbant, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers en aanvragen voor adverteren of sponsoring zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Harrysfarm verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je meedoet aan de Pierprijsvraag of informatie opvraagt voor adverteren en sponsoring. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Land en eventueel provincie
  • Geboortejaar
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie , telefonisch en via e-mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pieperprijsvraag.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Harrysfarm verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de prijsvraag.
  • Het beantwoorden van vragen over adverteren, sponsoring of anders.
  • Het versturen van de Harrysfarm e-mailnieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Harrysfarm bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Harrysfarm verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Harrysfarm gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

E-mailnieuwsbrief
Bezoekers van deze website kunnen zich aanmelden voor de Harrysfarm e-mailnieuwsbrief. Als jij je hebt aangemeld hiervoor kan je je altijd afmelden via de afmeldlink in elke e-mailnieuwsbrief. Klanten worden automatisch toegevoegd aan het abonneebestand van onze e-mailnieuwsbrief. Regelmatig versturen wij e-mailnieuwsbrieven voor het onderhouden van een goede klantrelatie. Ook heeft onze e-mailnieuwsbrief een informatieve functie. Klanten worden daarin geïnformeerd over belangrijke updates of wijzigingen die voor de geleverde diensten van belang kan zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage kun je indienen door een brief, voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan Harrysafrm, Elandweg 73, 8255 PT Swifterbant. We zullen ter zake deze identificatie geen gegevens van jou opslaan, dit ter bescherming van jouw privacy. Harrysfarm zal zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Harrysfarm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pieperprijsvraag.nl.


Over deze verklaring

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring.
 Wij hechten veel waarde aan jouw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website. Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt, kun je contact met ons opnemen via info@pieperprijsvraag.nl.

© Copyright 2024 | Pieperprijsvraag is een initiatief van Harrysfarm | Ontwerp & realisatie StudioTof! -