DISCLAIMER

Harrysfarm kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan Harrysfarm aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

© Copyright 2024 | Pieperprijsvraag is een initiatief van Harrysfarm | Ontwerp & realisatie StudioTof! -