22 september 2022; Pieperoogst

Pieper oogst

20 tot en met 22 september hebben we de piepers geoogst.

Door de droge zomer is de grond zo mooi dat het rooien van de piepers dit jaar vanzelf gaat. Met een gangetje van 4,5 km/uur hebben we de piepers gerooid. De opbrengst is door deze droge zomer niet top.

Samen met twee collega akkerbouwers uit de buurt zetten we de pieperoogst rond. Zij helpen mij met de oogst en ik help hun met de oogst. We hebben samen in de loop der jaren geïnvesteerd in de aardappelrooimachine en de machines (stortbak, transportbanden) die nodig zijn om de piepers de bewaring in te krijgen.

De piepers worden gerooid met een Grimme GT 1700 aardappelrooier die 2 ruggen piepers rooit. Voorop de trekker zit een Grimme loofklapper die het loof al zoveel mogelijk afklapt. De aardappelrooier zeeft zoveel mogelijk grond en loof eruit, voordat de pieper in de kiepwagen terechtkomt. De kiepwagen neemt de piepers mee naar het erf.

Op het erf worden de piepers in een stortbak gekiept. De stortbak haalt er nog grond en hele kleine piepertjes uit.Via transportbanden gaan de piepers netjes de bewaring in. Dat laatste gebeurt met behulp van een hallenvuller. Deze kan van links naar rechts zwenken, in- en uitschuiven en van omhoog en naar beneden gaan, zodat de piepers op de goeie plek komen te liggen.